2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00026

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

MobileGap - Telecommunication, IoT megoldások


2023 | 03| 09
Mobilegap MAGYARORSZÁG zRT.
„CausalGap szoftvercsomag fejlesztése”
A MOBILEGAP Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság sikerrel pályázott a 2019 1.1.1- PIACI-KFI-2019-00026 azonosító számú, „CausalGap szoftvercsomag fejlesztése” című kutatás-fejlesztési projekt megvalósítására. A projekt 177.067.440 Ft összköltségéből a MobileGap Magyarország Zrt. 117.387.840 Ft  vissza nem térítendő támogatást nyert el, melynek támogatási intenzitása 66,3%.  A  projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a ’Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása’ pályázati program finanszírozásában valósult meg. A projekt fizikai megvalósítása 2020.03.01-én vette kezdetét, fizikai befejezésére pedig 2023.02.28-án került sor.
 
A MobileGap Zrt. 2007-ben alakult, annak érdekében, hogy távközlési szolgáltatók számára nyújtson szolgáltatásokat. Célunk költséghatékony megoldás létrehozása a vállalatok hálozatának megtervezéséhez és fenntartáshához, függetlenül attól, hogy milyen típusú gyártót alkalmaznak. Mérnökeink 15 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek.
A tervezett, 3 éves kutatás-fejlesztési projektben a MobileGap Magyarországa Zrt. célja az összegyűjtött iparági háttérismeretek és igények strukturálása, az ezekre épült specifikációk elkészítése és a modellek kialakítása volt.  Meghatározásra került a fő modul: CausalGaP PNT (Present Network Topology) – egy olyan főmodul, amely egy meglévő, már felépített hálózat jellemzőit, jelenlegi konfigurációs adatait gyűjti össze a valós információt tartalmazó eszközökből. Ezt követően igény szerint elemzi azokat, és a megfelelő formátumban jeleníti meg a kívánt adatokat. A főmodul további négy belső struktúramodulra bontható.
A véglegesített modell alapján következő lépésként a szoftveres architektúra megtervezése valósult meg, kiemelt hangsúlyt helyezve a jól definiált funkcionális és a nem funkcionális követelményekre, mivel a követelmények megfelelő tervezése és kezelése a fejlesztési folyamat különösen kritikus szakasza. Az implementálás folyamata a következő lépésekből állt: az implementációs modell strukturálása, integráció tervezése, komponensek implementálása, részrendszerek integrálása, rendszer integrálása. A mérföldkő és a fejlesztés végére létrejött a CausalGaP szoftvercsomag, mely műszaki diagnosztika módszereivel, hálózati térkép készítő eszközeivel, kivételes rugalmasságával és valós idejű megközelítésével, igény szerinti megjelenítést tesz lehetővé biztonságos módon a hálózatok üzemeltetésében, tervezésében résztvevő kollégák, valamint a vállalati vezetés számára. Az ügyfélkör bővítése érdekében a pilotolásra is nagy hangsúlyt fektettünk. A szoftvercsomag alapvető célja rámutatni, hogy kivétel nélkül minden hálózatokat érintő döntés, legyen az műszaki, gazdasági, vagy bármely más alapon történő, akkor kielégítő, ha figyelembe veszi a jelen pillanat aktualitását. Különös figyelmet fordítottunk a létrejövő szoftver keretrendszer logikai és érzékszervi design-jára, mert tapasztalatunk szerint a potenciális célcsoport ezek elvek mentén dönt egy-egy szoftver bevezetéséről.


NYITÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett „PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA” című felhívás alapján a Mobilegap Magyarország Zrt. támogatási kérelmet nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült.

A kedvezményezettnek az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjelenítenie a honlapján a projekthez kapcsolódóan:

· a kedvezményezett neve            Mobilegap Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

· a projekt címe                              CausalGap szoftvercsomag fejlesztése 2019      

· a szerződött támogatás összege                        117 387 840 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban)                              66,3 %

· a projekt tartalmának bemutatása         

Az IKT szektor egyik jelentős és állandó jellemzője a folyamatos innováció, amely főként szolgáltatásokként megnyilvánuló alkalmazások formájában jelenik meg nagy mennyiségben, kielégítve a felhasználók széleskörű érdeklődését. Az ágazat összetett platformrendszerének fenntarthatósága és további fejlesztéseinek hatékony beillesztése szempontjából elengedhetetlen, hogy visszatérően átfogó képet kapjunk egy-egy hálózati szegmens (vagy a teljes hálózat) paramétereiről, konfigurációjáról a lehető leghatékonyabb módon. 

A CausalGaP ezen a ponton képvisel kiemelkedő színvonalú hozzáadott értéket, hiszen nem kisebb küldetést vállal magára, minthogy műszaki diagnosztikai módszereivel, hálózati térkép készítő eszközeivel, kivételes rugalmasságával és valós idejű megközelítésével, igény szerinti megjelenítést tesz lehetővé biztonságos módon a távközlési hálózatok üzemeltetésében, tervezésében résztvevő kollégák, valamint a vállalati (felső)vezetés számára. 

A CausalGaP –PNT (Present Network Topology –  A jelenlegi hálózat „helyzetgeometriája”) egy olyan főmodul, amely egy meglévő, már felépített hálózat jellemzőit, jelenlegi konfigurációs adatait gyűjti össze a valós információt tartalmazó eszközökből. Ezt követően igény szerint elemzi azokat, és a megfelelő formátumban jeleníti meg a kívánt adatokat. 

· a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés)

2022.12.31.

· projekt azonosító száma              2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00026


Causalgap mérföldkövek műszaki összefoglalója