Kooperatív képzés

A képzésről:
„2018 szeptemberétől indul el a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán a Nemzeti Felsőoktatási Törvény által 2017-ben létrehozott BProf (Bachelor of Profession) üzemmérnök-informatikus alapképzés a korábbi BSc (Bachelor of Science) mérnökinformatikus alapképzés mellett. Az új képzés célja az egyre nagyobb méreteket öltő magyarországi informatikus szakemberhiány csökkentése, a gazdaság számára megfelelő mennyiségű és minőségű informatikai szakember képzése. Az üzemmérnök-informatikus BProf szak egy 6 féléves üzemmérnök jellegű képzést hivatott megvalósítani, amely kifejezetten gyakorlatorientált ismereteket nyújt. Az elméleti alapozásra csak a szakmai problémák, az alkalmazott eszközök és technológiák megértéséhez szükséges mértékben fókuszál. Ebben markánsan különbözik a diszciplinárisan erősebben alapozó, absztrakt koncepciók és modellek kreatív kezelésére is alkalmassá tevő, a tanulmányok mérnökinformatikus mesterképzésben (MSc) történő folytatására közvetlenül felkészítő mérnökinformatikus BSc képzéstől. Az üzemmérnök-informatikus BProf szak a munkaerőpiac által támasztott, kódoló, rendszerüzemeltető, tesztelő és beosztott fejlesztő szakemberek iránti igény kiszolgálására fókuszál, az oktatási rendszerben a középfokú informatikus és a magas szintű szoftver- és rendszerfejlesztő között meglévő rést kívánja kitölteni. A BProf képzés utolsó két félévében kooperatív képzés folyik, ami a végző üzemmérnök-informatikusok azonnali munkába állíthatóságát készíti elő.” – kooperativ.vik.bme.hu portál

A cégünk által kiírt 3 téma: